Jan Grosch AS leverer systemer for snø deteksjon i fortau og gater. Hvorfor bruke tid på snømåking når du kan installere et system for snø deteksjon som smelter snøen automatisk?

Jan Grosch AS leverer avanserte løsninger som radiostyrt gatevarme, og følere på tak og i takrenner. Dine problemer med is og snø kan effektivt løses gjennom våre tjenester. Vi har vært i bransjen i mer enn 20 år, og har opparbeidet oss stor ekspertise på feltet.

Hvorfor la snø og is være et problem? Jan Grosch AS leverer de mest avanserte løsningene på markedet. Ta kontakt for mer informasjon.