Gatevarme er en lønnsom investering vinterstid for å unngå personskader som følge av glatt føre.

Med gatevarme, slipper du også å sette av tid og penger til snømåking og isskraping. På den måten spare deg selv for en masse tid hvert eneste år. Handelsstanden i enhver by er tjent med isfrie gater og fortau. Jan Grosch AS leverer radiostyrte løsninger for snødeteksjon og snøsmelting.

Presise gatevarmeanlegg
Opp gjennom årene har vi fulgt teknologien og utviklingen for våre produkter. I dag sitter vi med kun produkter i ypperste kvalitet. Våre anlegg for gatevarme har patentert temperaturregistrering, stor følsomhet for fuktighet og er i dag mer nøyaktig sammenlignet med annen automatikk. Dette kombinert med en enkel og robust utførelse har gjort SNØOSTAT til en meget driftssikker og optimal automatikk for gatevarme.

Det kan dokumenteres med besparelse på over 60% på 6 anlegg over 7 år. Laveste registrerte forbruk er 75kWh/m²/år over en 10års periode Automatikken består av en bakkeføler som legges ned i gatens overflate og en sentral for innmontering i tavle.

Ta kontakt for mer informasjon, vi setter pris på å dele vår fagkunnskap med deg som ønsker fordelene med gatevarme.