Med bakgrunn i de gode resultater som er oppnådd med SNØOSTAT for styring av gatevarme har Jan Grosch A/S nå utviklet en nedbørsføler for montasje i ventilasjonsanlegg. Formålet er å beskytte ventilasjonsanlegg og aggregat. Norske vintre er kalde og snørike, det er derfor viktig å forebygge mot klassiske problemene og skadene vinteren forårsaker når det ofte oppstår vannskader når snøen smelter.

Smarte nedbørsfølere
Det er i mange ventilasjonsanlegg installert betydelig effekt i drypp-panner, snøfeller og inntaksrister for å smelte snø før denne kommer frem til filtrene i ventilasjonsanlegg. Denne effekten er i dag enten styrt manuelt, ved termostat eller ved å benytte selvregulerende varmekabler. Dette medfører at effekten ligger inne når utetemperaturen er under +3- +5C. De fleste steder i landet utgjør dette 50 % av året eller mer.

Imidlertid er det ikke behov for varme på snøfeller og inntaksrister annet enn når snøen trenger forbi ytterveggsristen.

Det kan dokumenteres med besparelser på 96 % i forhold til vanlig termostat styring.


 

Produkt Navn Lite bilde Produkt Beskrivelse
 SNØOSTAT 300   Føleren består av en fuktsensor som plasseres innen for inntaksristen, en utetemperaturføler og en sentral for innmontering i tavle. Fuktføleren leveres med 10m kabel. Temperaturføleren leveres med 1m kabel.
Fukt føleren har dim Ø170 tykkelse ca 50.
Skjema i pdf format.
 SNØOSTAT 302   Føleren knyttes opp mot byggets SD-anlegg.
Føleren består av en fuktsensor som plasseres innen for inntaksristen og en sentral for innmontering i tavle. Fuktføleren leveres med 10m kabel.
Fukt føleren har dim Ø170 tykkelse ca 50.
Skjema i pdf format