Med radiostyrt gatevarme unngår man at gatevarmeanlegg blir tilført energi i kalde og tørre perioder.

I samarbeid med Meterologiske institutt kobler Jan Grosch AS inn varmeanlegget i forkant av en nedbørsperiode via radiostyrte TelePower-brytere.

Det er to måter å kontrollere radiostyrt gatevarme. Den ene metoden består av en sensor som kobles opp mot en lokal værstasjon, og vil dermed slå på anlegget ved behov.

Den andre metoden er å ikke koble opp mot noen værstasjon, men i stedet selv velge når det er behov. Ta kontakt med Jan Grosch AS for mer informasjon.


Oppnådde besparelser 1999/2000

Besparelsen ble målt til mellom 44 - 86 %, med en gjennomsnittlig besparelse på 56%.

Anleggsgruppe Forbruk kWh Kontrakt kWh Besparelse kWh Areal m²

EffektkW 

Gjennomsnittlig
besparelse
kWh/m²
Forbruk
kWh/m²
 Politihuset (1) 89.942 402.377 312.435 1.358 284,1 230 66
 Porsgrunn 272.120 429.120 156.229 1.491 402,4 105 183
 Oslo (2) 133.809 309.833 176.024 1.025 130,5 172 131
 Samlet 496.642 1.141.330 644.688 3.874 817 166 128

(1) Ett anlegg har ikke besparelse.
(2) 800 m² først tilknyttet Universitetet i Oslo (UiO) 04.01.2000. Besparelse justert for sen innkoblet UiO 180 kWh/ m²


Erfaringer fra sesongen 2000/2001

17 gatevarmeanlegg har vært radiostyrt i sesongen og dekker tilsammen 4.170 m² oppvarmet areal i Porsgrunn og Oslo.

Besparelsen ble målt til mellom 46 og 95%, med en gjennomsnittlig besparelse på 59%.

Anleggsgruppe Forbruk kWh Kontrakt kWh Besparelse kWh Areal m² Effekt kW Gjennomsnittlig besparelse kWh/m²  Forbruk
Politihuset 70.693 402.377 331.648 1.263 236,1 263 56
Porsgrunn 263.934 429.120 169.183 1.491 402,4 113 177
Oslo 253.330 536.851 305.708 1.416 315,1 216 179
Samlet 587.957 1.368.348 806.575 4.170 954 193 N/A