Snøostat 500 gir en sikker og økonomisk drift av din isakkumuleringstank.

Føleren registrerer istykkelsen på to sider av røret i din isakkumuleringstank. Som standard måles is tykkelsen 51, 71 og 86 mm fra senter rør.

Ønskes annen inndeling, er dette mulig. Registrert is på en av de to målepunktene på hver istykkelse gir et lukket potensialfritt signal som hentes ut på rekkeklemmer.

Føleren er utført i Glassfiber, poleuretan og syrefast stål.