Snøostat 500 gir en sikker og økonomisk drift av din isakkumuleringstank. Føleren registrerer istykkelsen på to sider av røret i din isakkumuleringstank. Som standard måles is tykkelsen 51, 71 og 86 mm fra senter rør. Ønskes annen inndeling, er dette mulig. Registrert is på en av de to målepunktene på hver istykkelse gir et lukket potensialfritt signal som hentes ut på rekkeklemmer. Føleren er utført i Glassfiber, poleuretan og syrefast stål.


 

Produkt Navn Lite bilde Produkt Beskrivelse
SNØOSTAT 500 Føleren består av en sensor som festes på kjølerøret i isvannstanken og en sentral for innmontering i tavle. Fuktføleren leveres med 5m kabel.

Føleren har dim 100x200x20