Med bakgrunn i de gode resultater som er oppnådd med SNØOSTAT for styring av gatevarme har Jan Grosch A/S nå utviklet en nedbørsføler for montasje på tak og i takrenner. Varmekabler i takrenne forebygger problemer med istapper og skader som forårsakes av igjenfrosne nedfallsrør.

I mange taksluk og takrenner er det installert varmekabler for å forhindre at disse fryser til med is. Denne effekten er i dag enten styrt manuelt, ved termostat eller ved å benytte selvregulerende varmekabler. Dette medfører at effekten ligger inne når utetemperaturen er under +3- +5C. De fleste steder i landet utgjør dette 50 % av året eller mer.

Dersom du ønsker kvalitet fremfor kvantitet er det anbefalt å tenke langsiktig. Vår snøføler er av ypperste kvalitet og hjelper et hvert smeltesystem med å måle riktig temperatur samtidig som driftsanlegget holder seg fuktfritt. I tillegg bruker vår snøføler minimalt med energiforbruk.

Dine problemer med is og snø kan effektivt løses gjennom våre tjenester. Vi har vært i bransjen i mer enn 20 år, og har opparbeidet oss stor ekspertise på feltet.

Dersom du ønsker varmekabel i takrenne er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss i Jan Grosch AS


 

Produkt Navn Produkt Beskrivelse
SNØOSTAT 400 Føleren består av en fuktsensor som plasseres i tak renne eller ved taksluk, en utetemperaturføler og en sentral for innmontering i tavle. Fuktføleren leveres med 10m kabel. Temperaturføleren leveres med 1m kabel.

Fukt føleren har dim 32x30 lengde 500.
Skjema i pdf format
SNØOSTAT 402 Føleren består Føleren knyttes opp mot byggets SD-anlegg.av en fuktsensor som plasseres i tak renne eller ved taksluk og en sentral for innmontering i tavle. Fuktføleren leveres med 10m kabel. Temperaturføleren leveres med 1m kabel.Fukt føleren har dim 32x30 lengde 500.

Skjema i pdf format