Jan Grosch A/S utvikler og leverer følere for deteksjon av snø og is. Med automatisert varmestyring og avanserte følere har vi en effektiv løsning for is- og snøsmelting.


Våre produkter kjennetegnes av stor driftssikkerhet og optimal automatisert varmestyring. 


Etter lang erfaring med gatevarme har vi overført teknologien til tak og takrenner, sporvekslinger,  isakkumuleringstanker og luftinntak.

Vi etterstreber pålitelighet og høy service.

Referanser:

Gatevarme med bakkeføler "SNØOSTAT 210"

Anlegg Nytt forbruk (kWh/m²/år) Besparelse (%)
Politihuset i Oslo 6 anlegg over 7 år 162 68
Midtstugrenda Eldreboliger 10 år 75  

Luftinntak

Anlegg Nytt driftsti (h/år)
Besparelse (%)
SSTN Træna 19 99
Høyskolen i Narvik 30 99

Radiostyrt gatevarme

Anlegg Nytt forbruk (kWh/m²/år)
Besparelse (%)
Politihuset i Oslo, 6 anlegg 101 80
Storgt Porsgrunn, 5 anlegg 136 29,2
Universitetet i Oslo 24 anlegg 202 49,4
Ullevål sykehus 2 anlegg 148 52

Produkter

Produktene fra Jan Grosch A/S er kjent for sin driftssikkerhet og store følsomhet. Følerne er støpt i PUR og leveres med innstøpt kabel.

Alle følere produseres i små serier. Det er derfor enkelt å spesial lage nye følere for å tilpasse spesielle behov.
Ta derfor kontakt med oss hvis det er behov for skreddersydde løsninger.


Klikk her for å ta kontakt.