Hva sies om automatisk smelting av is på vinterstid? Jan Grosch leverer skreddersydde løsninger for isdeteksjon og is smelting. Vårt system egner seg like godt for oppkjørsler og gågater til enda større arealer.

Ved hjelp av varme i bakken og anlegg hvor du kan overvåke og kontrollere at området holder seg isfritt i løpet av vinteren, ligger alt til rette for at du slipper alle problemene med is og holkeføre.
Det fine er at våre systemer har sensorer som starter smeltingen automatisk når det kommer is og snø, så i praksis trenger du egentlig ikke å gjøre noe i det hele tatt. Samtidig som anlegget minimerer energiforbruket.

Mange løsninger og produkter for smelting av is
Jan Grosch AS leverer avanserte løsninger som gatevarme, og følere på tak og i takrenner. Dine problemer med is og snø kan effektivt løses gjennom våre tjenester. Vi har vært i bransjen i mer enn 20 år, og har opparbeidet oss stor ekspertise på feltet. Hvorfor la snø og is være et problem? Jan Grosch AS leverer de mest avanserte løsningene på markedet.

Ta kontakt for mer informasjon om hvordan vi kan bistå deg med smelting av snø og is på de områdene du måtte ha behov for.