Med bakgrunn i de gode resultater som er oppnådd med SNØOSTAT for styring av gatevarme har Jan Grosch A/S nå utviklet en nedbørsføler for montasje i sporvekslere

Det er installert betydelig effekt i mange sporvekslere for å holde disse fri for snø og is. Denne effekten er i dag enten styrt manuelt, ved termostat eller med svært kostbar automatikk. Dette medfører enten at effekten ligger inne når utetemperaturen er under +3- +5C. De fleste steder i landet utgjør dette 50 % av året eller mer.

Jan Grosch A/S tilbyr en meget rimelig og driftssikker automatikk.

Det kan dokumenteres med besparelser på 50 % i forhold til vanlig termostat styring.


 

Produkt Navn Produkt Beskrivelse
SNØOSTAT 800 Føleren består av en fuktighetsensor, en skinnetemperatur sensor og en lufttemperatur sensor.

Fukt sensoren monteres på svillen mellom skinnene, skinne temperatur føleren monteres under skinnen og lufttemperatursensoren monteres i skyggen utvendig på skap.

Fuktsensor og skinne temperatursensor leveres med 20 m kabel. Lufttemperatursensor leveres med 1 m kabel.

Fukt føleren har dim Ø170 tykkelse ca 50.